K2 Kompetanse tilbyr gratis kurs til deg som jobber i butikk

09.02.2023
K2 Kompetanse AS tilbyr kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Målet er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.
Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen teknologi, distribusjon, kundeservice og bærekraft. Endringer i markedet, blant annet på grunn av økt netthandel har gjort at detalj-/faghandelen er konkurranseutsatt. Ny teknologi har også økt behovet for omstilling og kompetanseutvikling. I tillegg er det behov for kompetanse iblant annet sirkulærøkonomi og bærekraftig handel. Målet med våre bransjeprogram er å bidra til kompe...