Kartlegger situasjonen

17.03.2020
Det er en alvorlig stemning blant flere, men så er det noen virksomheter som opplever økt etterspørsel selv i disse utfordrende tider.
Vi er i dialog med kommunene i Drammensregionen for å se på ulike muligheter, tiltak og hvordan næringslivet også kan være en ressurs for kommunene. Næringsforeningen har også sendt inn flere av disse innspillene til stortingspolitikere. Videre er vi i dialog med NHO, LO og andre sentrale organisasjoner. En av de største utfordringene vi står overfor er permitteringer av store arbeidsstokker, og kritisk bortfall av inntekter for små og store bedrifter. Nyansert bild...