Kommunen vil i dialog med lokale leverandører

15.09.2020
Drammen kommune anskaffer mat og drikke for ca. 20 mill. kr. pr. år. Kommunen ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom sine anskaffelser, noe som samtidig kan bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv.
Nå ønsker Drammen kommune å komme i kontakt med små og mellomstore leverandører og produsenter av mat og drikke, som normalt ikke leverer til kommunen eller deltar i anbudsprosesser. ...