Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»

23.03.2023
Den nye arealplanen for Drammen har vært ute til høring. Beskjeden fra næringslivet til kommunen er klar: Samfunnsdel og arealdel snakker ikke sammen.
Forslaget til kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt ut på høring rett før jul. Høringsfristen var satt til 15. mars. Næringsforeningen i Drammensregionen var en av mange aktører som leverte sitt innspill. Forslag til kommuneplanens arealdel skal etter planen nå revideres og behandles endelig politisk før sommeren. «Det mange av våre medlemmer er opptatt av er hvordan arealdelen av planen svarer opp de høye ambisjonene som er satt i samfunnsdelen. Vi klarer dessverre ikke å se...