Kongsberg Næringsforum

02.02.2022
Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet
Besøk oss her: Kongsberg Næringsforum Meningsbærer KNF er tydelig og aktiv meningsbærer og næringslivets talerør. Medlemmens interesser og bærekraftig vekst er vår rettesnor.  Vi engasjerer oss i viktige politiske saker på vegne av våre medlemmer Vi bruker lokaldemokratiet via høringer og debatter Vi bruker stemmen vår i media Vi arrangerer informasjonsmøter om aktuelle saker og temaer Samarbeid KNF oppnår resultater gjennom samarbeid – spesie...