Kriseledelse er tydelighet, kommunikasjon og evaluering.

23.06.2020
I LIVEstudio: Kriseledelse og ledelse i krise er to sider av samme sak, og det henger nøye sammen. Ledelse i krise er de forberedelse du har gjort på forhånd før en krise oppstår, og kriseledelse er den operative biten i det øyeblikket krisen oppstår.
I Næringsforeningens LIVEstudio fikk vi høre meget spennende og ulike innfallsvinkler på kriseledelse fra våre gjester. Teorien definerer fire typer stressreaksjoner; fight, fluktmodus, handlingslammet, og fjerde reaksjon er «fussing» hvor man gjøre mange meningsløse tiltak . Det er viktig av lederen kjenner hele organisasjonen, og at organisasjonen kjenner lederen. Ikke minst er det avgjørende å bygge tillit og ha klare mål. Organisasjonen må være trent på å ta ans...