Langt frem for publikum på fotballkamper

09.06.2020
Næringsforeningen er opptatt av tiden etter sommerferien – unngå oppblomstring av smitten. Antall arbeidssøkende hos NAV er d.d. 341 000 – 12 % ledighet. Staten har gjort tiltak til en kostnad på 485 milliarder kroner. Dette var bakteppet for Næringsforeningens LIVEstudio tirsdag formiddag: Utfordringene fremover. På bilde (f.v) Dag Lindseth Andersen, Einar Sagberg, Vegard Hansen, Terje Sundfjord og Dankert Freilem.
Se hele sendingen nederst i artikkelen Nei, bussene er ikke overfylte. Belegget på rutebussene i Drammensregionen er i hovedsak lavt, sa adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar. Han omtalte det som trygt å bruke buss. Hver natt desinfiseres bussene ihht en detaljert instruks. Passasjerbetaling gjøres uten kontanter på terminaler som hyppig renses. Nedenstående tabell viser snitt av antall påstigende på bussene i Drammen fra første til siste holdeplass. Flere går av undervegs, så...