Lederutviklingsprogram med fokus på styrkebasert ledelse starter i Drammen 13. september

15.08.2022
Å ha en lederrolle og være sentral i utviklingen av selskapet du er en del av, er en spennende mulighet og oppgave! – God ledelse handler om å kjenne seg selv som leder og kjenne sine ansattes styrker og utviklingspotensial for økt læring og prestasjon, sier Lise F Simensen, daglig leder i CXS Nordic AS. På bilde fra venstre: Marit Onshuus Lysebo, Sveinlaug Barstad og Lise F. Simensen.
Denne høsten arrangerer de lederutviklingsprogrammet InFlow24 Lederskole i samarbeid med blant annet lederutvikler Marit Onshuus Lysebo. InFlow24 Lederskole er til sammen 7 moduler fordelt på tre samlinger og starter opp 13. september. Etter pandemien ser vi at mange bedrifter har et behov for å definere kultur og ledelse på nytt. Hva er ledelse hos oss? Hva slags kultur vil vi ha i vår bedrift? Vi har beveget oss over i et arbeidsliv som krever mer individuell ledelse med oppføl...