Lier videregående skole | Vellykket inspirasjonstreff
Rektor, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier kommune, Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Eirin Aspestrand Horn, lærer på Lier vgs., Ingvild Vannebo, elev på Lier vgs. og personalansvarlig i ungdomsbedriften Our Solutions og Philip Thjømøe, Senior Associate PwC Drammen og mentor for Our Solutions ungdomsbedrift.

Lier videregående skole | Vellykket inspirasjonstreff

19.02.2020
13. februar avholdt Lier videregående sitt årlige treff for samarbeidspartnere «Sammen om eleven/lærlingen». Næringsforeningen var representert ved daglig leder Rune Kjølstad.

liervgs.no:

Hensikten med møtet var blant annet å inspirere, spre kunnskap og dele erfaringer om ulike typer samarbeid mellom skole og arbeidsliv- og suksessfaktorer for slikt samarbeid. Årets tema var hvilken kompetanse som trengs framover, og hvordan samarbeide for å utdanne for fremtidens arbeidsliv.

 

Det var ca. 60 påmeldte til arrangementet. 

 

Jan- Helge Atterås, avdelingsdirektør for kompetanse i Viken  fylkeskommune, ønsket velkommen.

 

Nina Solli, regionsdirektør i NHO Viken Oslo, snakket om  «Kompetanse for fremtidens arbeidsliv».

 

 

 

 

Les hele saken her: http://www.lier.vgs.no/Nyheter/Skolearet-20192020/Vellykket-inspirasjonstreff/

 

 

 

Rektor, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier kommune, Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Eirin Aspestrand Horn, lærer på Lier vgs., Ingvild Vannebo, elev på Lier vgs. og personalansvarlig i ungdomsbedriften Our Solutions og Philip Thjømøe, Senior Associate PwC Drammen og mentor for Our Solutions ungdomsbedrift.
Lier videregående skole | Vellykket inspirasjonstreff
Rektor, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier kommune, Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Eirin Aspestrand Horn, lærer på Lier vgs., Ingvild Vannebo, elev på Lier vgs. og personalansvarlig i ungdomsbedriften Our Solutions og Philip Thjømøe, Senior Associate PwC Drammen og mentor for Our Solutions ungdomsbedrift.