Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon

23.11.2021
Vow Green Materials AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff til deres anlegg ved Treklyngen industripark på Follum. — Vi er veldig stolte av hva vi har fått til, sier utviklingsansvarlig for flisproduksjon, Lage Rosten (bilde).
— Avtalen gjelder ved realisering av Vow Green Materials AS sitt planlagte anlegg ved Treklyngen industripark, og går ut på at Lindum skal levere kvalitetssikret råvare for fremstilling av biokull, forteller administrerende direktør i Lindum, Pål Smits (bilde). Lindums rolle er å produsere en pyrolyseflis til VGM sitt produksjonsanlegg basert på returtre fra bygg- og anleggsbransjen og husholdningene i Norge. Anlegget vil gjennom en pyrolyseprosess omdanne treflisen til et karbo...