«Matte er matte over hele verden»
Mentor Hans Jørgen Høy og mentorpartner Kenan Abou Shakra

«Matte er matte over hele verden»

06.11.2018
Etter tre år i Norge har Kenan fått jobb som mattelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han ble introdusert til universitetet av sin mentor i Mentorordningen i Internasjonale Drammen.

Kenan Abou Shakra (31) fra Syria har bachelorgrad i matematikk og flere års jobberfaring som matematikklærer både fra Syria og Kuwait. Etter å ha bodd tre år i Norge ble han ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen, og gjør nå det han liker best: å undervise i matematikk. 31-åringen fikk midlertidig stilling som hjelpelærer for et par måneder siden, etter at han hadde holdt en prøveforelesning i august.

 

«Matte er matte over hele verden, hvor enn man går, men undervisningsform og skolesystemer varierer fra land til land,» sier Kenan. Han forteller at skolesystemet i Syria er langt mer formelt og strengt, og sier at han foretrekker den uformelle og tillitbasert relasjonen med elevene sine i Norge. «Nå kaller studentene meg bare «Kenan», istedenfor «lærer», slik det var i Syria, og det liker jeg veldig godt». Kenan sier at han driver med «ekte matte» nå - han underviser studenter som selv snart skal bli lærere. «Studentene mine er veldig flinke og skjønner alt veldig fort. Jeg trenger å forberede meg godt hver dag og passe på meg selv», sier 31-åringen og smiler.

 

Det var på Introduksjonssenteret Kenan hørte om mentorordningen i Internasjonale Drammen. Han tenkte at det var en fin mulighet til å få ekstra veiledning fra en mentor som kunne dele sine råd og tips om hvordan han kunne komme seg inn i det norske arbeidsmarkedet og fortsette jobben han er så glad i.

 

Kenan mener det har vært veldig viktig og nyttig med mentor, spesielt for en som ikke kjenner språket, kulturen og samfunnsstrukturen fra barndommen av. Han sier at det er viktig å ha nettverk og å kjenne folk for å samle kunnskap om samfunnet og om skrevne og uskrevne regler. Han understreker at frivillig arbeid er viktig for å bli kjent med folk.

 

«Jeg er takknemlig overfor mentoren min, som ga meg tilbakemeldinger på min CV og søknad. Det var han som introduserte meg til USN, slik fikk jeg mulighet til å holde prøveforelesning, som gikk fint, og nå er jeg her», forteller Kenan og ser på mentoren sin.

 

Hans Jørgen Høy er pensjonist med mange års jobberfaring, bredt nettverk og god kjennskap til næringslivet i Drammensregionen. Det tok ikke lang tid før han bestemte seg for å bli mentor da han først hørte om Mentorordningen i Internasjonale Drammen.

 

«Jeg ble koblet mot Kenan på oppstartsmøte og det har vært gøy å være hans mentor og samtalepartner hele veien», sier han. Hans Jørgen skjønte veldig fort at Kenans drøm var å bruke sin kompetanse i Norge og jobbe som mattelærer. Det var da han bestemte seg for å introdusere Kenan til nettverket sitt på universitetet.

 

«Det skjer veldig lite uten nettverk her i Norge. Man er nødt til å ha nettverk, og det tar tid å bygge det opp. Det tar kanskje enda lenger tid for de som er nye i landet».

 

Han er veldig fornøyd med å være mentor, og har valgt å bli mentor en gang til. «Jeg synes det var veldig hyggelig og interessant å bli kjent med én fra en annen kultur. Vi har mange felles verdier, og er stort sett opptatt av akkurat det samme. Det er spennende å være med på dette.»

 

I samarbeid med NAV ble Kenan ansatt som hjelpelærer i en midlertidig 60 % stilling med intensjon om forlengelse i inntil ett år. Kenan trenger masterutdanning i matematikk dersom han skal kunne ansettes for en lenger periode ved universitetet. Masterutdanning er neste mål på Kenans liste.

 

«Våre fremtidige lærere må forholde seg til elever med ulik kulturell bakgrunn og da er det viktig at vi også har lærere med et kulturelt mangfold. Når det gjelder Kenan så har han nok ikke hatt det så enkelt i Syria. For oss som institusjon er det viktig at vi bidrar til å hjelpe personer som han videre når vi ser at vi kan ha gjensidig nytteverdi av det», sier Peer Sverre Andersen, instituttleder for matematikk og naturfag ved USN.

 

Andersen forteller at han og hans kolleger ved USN håper at engasjementet vil gi Kenan verdifull arbeidstrening som gjør at han kan få jobber i skoleverket i Norge.

 

«Vi så på dette som en mulighet til både å få en person som kan bidra i undervisningen hos oss samtidig som det også gir Kenan arbeidstrening og kan bidra til at han utvikler språket», sier instituttlederen.

Mentor Hans Jørgen Høy og mentorpartner Kenan Abou Shakra
«Matte er matte over hele verden»
Mentor Hans Jørgen Høy og mentorpartner Kenan Abou Shakra