Møt forsker – Drammen

25.06.2024
De forsker på kreft, infeksjoner, hjerter, nervesystem og hjerner. Håpet deres er at den nye helsebydelen på Brakerøya blir en plass der forskning og næringsliv møtes.
Bilde over f.v. : Marte Roa Syvertsen, Odd Terje Brustugun, John Munkhaugen, Cecilia Smith Simonsen og Lars Heggelund. De siste 15 årene har det skjedd en stille revolusjon bak dørene i de gamle sykehusbygningene i Drammen. Fra å være et sykehus der det praktisk talt ikke foregikk forskning i det hele tatt, har forskningsmiljøene med base i Drammen sakte, men sikkert vokst seg store og sterke. Herfra får verden ny kunnskap om kreftbehandling, om hjerte- og karsykdommer, om diabetes, om...