Møte med Buskerudbenken: En mer samlet og aktiv regionhovedstad!
Foran fra venstre: Stortingerepresentantene Morten Wold, Martin Kolberg, Kristin Ørmen Johnsen, Lise Christoffersen og Jon Helgheim. Bak fra venstre: Torgeir Finnerud, Dankert Freilem, Bodil Buch, stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Arne Nævra, Terje Gundersen, Kjersti Gulliksrud og Rune Kjølstad

Møte med Buskerudbenken: En mer samlet og aktiv regionhovedstad!

08.05.2019
Næringsforeningen i Drammensregionen hadde onsdag 8. mai møte med syv stortingsrepresentanter fra Buskerud.

Følgende hovedsaker ble tatt opp av foreningen:

 

  1. Finne gode og konstruktive løsninger for veg- og trafikkutfordringene i regionen.
  2. Fullføre prosjektering og bygging av E134 fra Dagslet/Røyken til E18/Lier.
  3. Utvikle regionhovedstaden på en mer offensiv måte.

 

Storingsrepresentantene understreket behovet for lokal enighet med hensyn til vegsystemene. Dersom en byvekstavtale med staten skal kunne gjennomføres må det være lokal enighet om løsninger som grunnlag for drøftinger.

 

Det ble rettet kritikk fra Næringsforeningen mot utredningsarbeidene som gjøres i Statens vegvesen med mulige vegløsninger for E134. Dette ble bifalt fra representantene.

 

Næringsforeningen understreket at det er behov for innovasjon og omstilling i vår region og at vi må ha høye ambisjoner på vegne av universitetsbyen Drammen. Næringsforeningen uttrykte ønske om langt flere studenter til Drammen og at det opprettes flere fagprogrammer. Det ble samtidig understreket behov for å styrke fagutdanningen og fagskolene.

Foran fra venstre: Stortingerepresentantene Morten Wold, Martin Kolberg, Kristin Ørmen Johnsen, Lise Christoffersen og Jon Helgheim. Bak fra venstre: Torgeir Finnerud, Dankert Freilem, Bodil Buch, stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Arne Nævra, Terje Gundersen, Kjersti Gulliksrud og Rune Kjølstad
Møte med Buskerudbenken: En mer samlet og aktiv regionhovedstad!
Foran fra venstre: Stortingerepresentantene Morten Wold, Martin Kolberg, Kristin Ørmen Johnsen, Lise Christoffersen og Jon Helgheim. Bak fra venstre: Torgeir Finnerud, Dankert Freilem, Bodil Buch, stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Arne Nævra, Terje Gundersen, Kjersti Gulliksrud og Rune Kjølstad