Næringslivet i Drammen har gjort mye rett.

26.06.2020
Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister: – Drammensregionen har gjennom de senere årene blitt en stadig mer attraktiv region for bedriftsetableringer. Det har sammenheng med utviklingen av universitetet, bredt engasjerte bedrifter, gode samarbeidskulturer – og en meget gunstig geografisk beliggenhet. Dette understreket statsråden da han var gjest i Næringsforeningens LIVEstudio. Se sendingen i artikkelen. Regjeringen.no / foto: Marte Garmann.
Se hele sendingen nederst i artikkelen. Statsråden understreket at de mange av de statlige tiltakene og støtteordningene sannsynligvis blir forlenget og trolig forsterket på baksiden av sommerferien. Han ønsker å bidra til at marginaliserte grupper som ungdom med manglende utdannelse, eldre, mennesker med funksjonshemninger og innvandrere skal bli tatt godt vare på – ikke minst ved ordninger som sikrer deres arbeidsplasser. Han ser på Drammensregionen som en kunnskapsregion. Fra å ...