Næringslivet i Drammensregionen vil ha en byvekstavtale

08.08.2023
For nyvalgte lokalpolitikere må en byvekstavtale med staten bli den viktigste saken denne høsten.
Denne kronikken ble først publisert i Drammens Tidende Det er en klar sammenheng mellom midlene som investeres i en byregion og kvaliteten på byutviklingen. Gjennom bymiljøavtaler, bypakker, miljøpakker og byvekstavtaler investeres det milliarder av kroner i bybane, sykkelekspressveier, tunneler, bruer, kollektivtraseer og avlastningsveier. Det skjer i Kristiansand, Porsgrunn, Skien, Fredrikstad, Sarpsborg, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo. I Drammen investeres ...