Ny sending fra LIVEstudio fredag 24.april.

23.04.2020
Ekstraordinære tilskuddsordninger fra Viken fylkeskommune – Hvordan benytte disse? Blant flere ordninger er støtte til kompetanseutvikling i arbeidslivet.
Formålet med en av ordningene er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å: øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen stimulere til utvikling av nye digitale tilbud I sendingen vil vi få en god orientering om ...