Nyansatt daglig leder Rune Kjølstad
Rune Kjølstad (Foto: Sønstrødfotografene)

Nyansatt daglig leder Rune Kjølstad

11.10.2018
Vi ønsker daglig leder Rune Kjølstad velkommen til Næringsforeningen!

Rune (55) er en samfunnsengasjert og utviklingsorientert leder med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor.  Han kommer fra konsulentselskapet Vivento A/S, hvor omstilling, digitalisering og prosjektledelse i private og offentlige virksomheter har vært arbeidsområdene.

 

Gjennom 16 år som ordfører i Røyken kommune og flere år som sentral fylkespolitiker er han veldig tydelig på at et velfungerende næringsliv er en forutsetning for gode velferdstjenester og attraktive bosteder. Derfor er det nødvendig at næringslivet i vår region sikres gode rammebetingelser og at samarbeidet mellom næringsliv, kommuner/fylke/akademia ytterligere forbedres og pleies. Dette ser han som en av sine hovedoppgaver i stillingen som daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Rune er utdannet innen IKT og har hatt flere ulike stillinger innen dette fagfeltet i selskaper som Elopak, Santech Micro Group, Stolt Seafarm og Hewlett Packard.

Rune er gift, har fem barn og bosatt i Røyken kommune.

Rune Kjølstad (Foto: Sønstrødfotografene)
Nyansatt daglig leder Rune Kjølstad
Rune Kjølstad (Foto: Sønstrødfotografene)