SAGA HR – Nytt medlem i Næringsforeningen

13.01.2023
Saga HR er en selskap i konsernet Saga Ringerike. Eksperthjelp innenfor HR kan bidra til høyere effektivitet, sikre god kvalitet og redusere sårbarheten i bedriften din. Har du ordnede arbeidsforholdet vil det også bety noe for bedriftens attraktivitet ved rekruttering.
SAGA HR – vi kan være din eksterne personalavdeling Vi vet at et rettferdig, forutsigbart og inkluderende arbeidsforhold gir engasjement og verdiskapende arbeid fra de ansatte. Utfordringen er at et godt arbeidsmiljø sjelden kommer av seg selv. Det kan kreve både spesialkompetanse og ikke minst tid, noe en leder i sin hektiske arbeidshverdag ikke har for mye av. Det finnes mye informasjon på nettet, men hvordan bruke det i praktisk handling? Saga HR ønsker å hjelper bedriften i...