Samarbeid med politiet mot arbeidskriminalitet

27.06.2017
Et godt og bærekraftig næringsliv er viktig for vekst og trivsel.

Næringsforeningen samarbeider med politiet om å forebygge og hindre arbeidskriminalitet. Her sitter prosjektleder Beate i møte med Næringslivskontakt Jarl Martin Pedersen og seksjonsleder ved operativ avdeling Jan Ole Dystland.