Sertifisering av eksportdokumenter – nå elektronisk.

02.06.2020
Drammen Chamber of Commerce har en digital plattform for sertifisering av eksportdokumenter. Plattformen heter EssCert, og er en stor internasjonal aktør innen digital sertifisering.
OM HANDELSKAMMERET Handelskammeret er en privat, bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet. Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder tolldokumentet ATA-Carnet. Certificate of Origin Løsningen innfrir alle krav fra World Customs Organisation og International Chamber of Commerce i forhold til sikkerhet og verifisering av dokumentene. Ved å bruke EssCert kan dokumentet verifiseres på to ulike måter. Utenlandske tollmyndigheter kan logge seg på www.certifica...