Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft

10.05.2023
Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. Søknader behandles fortløpende i 2023.
Stimulerer til lønnsom næringsutvikling  Å støtte bedrifter i omstilling slik at de kan gi sine ansatte nødvendig kompetanseheving er et viktig næringspolitisk virkemiddel som Viken fylkeskommune som samfunnsutvikler besitter.   – Gjennom tilskuddsordninger stimulerer vi til lønnsom næringsutvikling og sørger for at bedrifter kan få til nødvendig omstilling inn i for eksempel det grønne skiftet, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for nærin...