Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner

23.11.2021
Utlysning av tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune med løpende søknadsfrister. Her er det flere søkbare ordninger. Noen for din bedrift?
Her er to av de støtteordningene som er utlyst. Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.Søknadsfrist: LøpendeTilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) – Viken fylkeskommune Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifte...