Stabeisene i Krokstadelva

10.06.2024
Vipos avanserte gummiprodukter leverer som aldri før. På havbunnen, i høye vindmølleparker og nå også på dekket på amerikanske fregatter.
På messer over hele verden kommer gummifolk fra Krokstadelva i snakk med folk fra andre bransjer. Olje. Havvind.  Og forsvar. For fire år siden, nokså tilfeldig, havnet Vipos utsendte på en messe i England i en teknisk diskusjon med noen representanter fra den amerikanske marinen. Diskusjonen førte til en invitasjon til et møte hos en amerikansk forsvarsleverandør, Austal USA, for å se om de kunne bidra på et produkt til den amerikanske marinen. Temaet møtet ved kontoret rett ute...