Stillhet og endring kan skape kreativitet og nytenkning.

11.05.2020
Den ledige tiden fikk oss til å vurder hvordan vi likevel kunne gi verdi, så vi snudde oss rundt, og begynte å produsere webinarer og månedlige vekstseminarer på nett.
Bilde: Nina Fjeldhaug (t.v.) og Mona Steenberg Gran. – vi skapte et nytt produkt. Seminarer på nett med det siste inne forskning og gode verktøy i forhold til å fungere på best mulig måte for seg selv og i et team. «Online vekstseminarer» med en stor verktøykasse som er tilgjengelig så lenge du er medlem. Åpent for alle som er interessert i utvikling og vekst. Vi inspirerer og formidler og du får helt konkrete verktøy du kan bruke for deg selv og der du jobber. Lederve...