Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Aksjesjef Lars-Henrik Røren, Formuesforvaltning
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Daglig leder Rune Kjølstad, Næringsforeningen

Stinn brakke – bærekraftige investeringer

28.10.2019
Et smekkfullt konferanselokale viste store behov for utvikling av kunnskap om klima og bærekraft på den finansielle sektor. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Næringsforeningen og Formuesforvaltning AS.

Ledende personer fra sentrale virksomheter i Norge deltok. Blant disse: Sjeføkonom Øystein Dørum/NHO, adm. direktør Idar Kreutzer/Finans Norge, aksjesjef Lars-Henrik Røren/Formuesforvaltning, styremedlem Egil Herman Sjursen/Nysnø Invest og flere. Til sammen 10 innledere.

 

Daglig leder Rune Kjølstad i Næringsforeningen sa i sin åpning av konferansen blant annet:

 

- Ingen ønsker å legge sin kapital eller sine eierskap i det som kun var godt nok i går. I Næringsforeningen har vi den oppfatning at idealisme og velvilje ikke er godt nok for å skape et bærekraftig fremtidens samfunn. Vi ser behovene for sterkere og tydeligere grep som i større grad bevisstgjør oss alle til mer forpliktende tiltak. Vi er nå i et paradigmeskifte. Vi har en verden i rask endring. Det er som ellers i samfunnet – du må utvikle deg eller du opphører.

Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge
Aksjesjef Lars-Henrik Røren, Formuesforvaltning
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Aksjesjef Lars-Henrik Røren, Formuesforvaltning
Daglig leder Rune Kjølstad, Næringsforeningen
Stinn brakke – bærekraftige investeringer
Daglig leder Rune Kjølstad, Næringsforeningen