Store utfordringer for næringslivet i regionen

12.03.2020
Utviklingen rundt COVID-19-viruset byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Det gjelder også Næringsforeningen i Drammensregionen.
Kjære medlemmer og samarbeidspartnere! Utviklingen rundt COVID-19-viruset byr på store utfordringer for næringslivet i regionen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Det gjelder også Næringsforeningen i Drammensregionen. Vi har valgt å avlyse eller utsette samtlige av våre egne arrangementer ut mars måned, og vurderer situasjonen fortløpende for arrangementer lenger frem i tid. Samtidig står vi overfor en mulig nasj...