Stort oppmøte på konferanse om leveranser til Nye Drammen Sykehus

07.02.2018
Næringsforeningen ønsker å legge til rette for at lokalt næringsliv kan ta del av innkjøpene ved bygging og drift av nytt sykehus på Brakerøya.

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus inviterte Næringsforeningen, Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO, KS, DIFI) og Vestregionen alle interesserte til konferanse. Rundt 90 deltakere fikk både råd, gode tips og informasjon om videre prosess og hva vi kan forvente oss i tiden fremover.

 

 

Se og last ned innlederes presentasjoner nedenfor: 

 

 • Velkommen og intro m/ invitasjon fra Helse Sør-Øst til leverandørkonferanse 11. april. Se lengre ned for mer informasjon.
   Last ned presentasjon her 
   
 • Prosjektleder Cecilie Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling
  Tema: Innovative anskaffelser - en motor for regional leverandørutvikling
   Last ned presentasjon her 
   
 • Advokat Mats Ola Harberg, Svensson & Nøkleby
  Tema: Samarbeid i anbudsprosesser
   Last ned presentasjon her 
   
 • Styreleder Heidi Lyche, Dynabyte Consulting
  Tema: Muligheter og utfordringer ved leveranser til nye Drammen sykehus
   Last ned presentasjon her 
   
 • Prosjektdirektør ved sykehuset Tore Dag Olsen​
  Tema: Sykehuset Østfold, planlegging og bygging – regionalt næringsliv som leverandør
   Last ned presentasjon her 
   

Til opplysning: 

 

 • Brev til Sykehusbygg HF: Fredag 2. februar sendte Næringsforeningen brev til Sykehusbygg HF i Oslo – med kopi til Sykehusbygg HF i Trondheim og Helse Sør-Øst RHF på Hamar med tema: Bygging av nye Drammen sykehus – også med regionale bedrifter. Les brevet her 
 • Inngått kontrakter: Se inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen på denne linken fra Helse Sør-Øst

 


 

Viktige datoer fremover
 • 12. og 13 mars: 7 temamøter
  Næringsforeningen planlegger 7 kortere temakonferanser for hvert av de 7 områdene (Arkitekt, Bygg, VVS, Elektro, Miljø, Brann, Utstyr) som blir lyst ut ifm byggingen av nytt sykehus. Sett av datoene 12. og 13. mars. Vi kommer tilbake med mer info.