Strategisk næringsplan for Drammen ute på høring

29.03.2023
Strategisk næringsplan er Drammen kommunes plan for hvordan det skal legges til rette for vekst og utvikling i lokalt næringsliv de kommende årene. Den er nå lagt ut på høring med høringsfrist 26.april 2023.
Ønsker høringssvar Næringssjef i Drammen kommune, Toril Lislien, forteller at planen nå skal ligge ute på høring i fire uker og at kommunen ser frem til høringssvar fra både næringsliv, organisasjoner og innbyggere. Utviklet i dialog med næringslivet Næringsplanen er et resultat av godt samspill med næringslivet og organisasjonene i regionen. Da næringssjefen i høst ba om konkrete innspill i arbeidet med planen fikk hun svar og gjennom 2022 har det blitt gjennomført e...