Svikter offentlig sektor?

16.06.2020
Et viktig formål er å iverksette tiltak innen bygg og anlegg – nye prosjekter og vedlikehold. Det synes som om de ekstra midlene som kommunene disponerer allerede er brukt til andre formål – noen andre udekkede behov. Men det har ikke vært Statens hensikt med de ekstra midlene. På bilde (f.v.) Jan Ask Lervik, Fredrik Røtter, Geir Ivar Pettersen, Dankert Freilem og Cecilie B. Brunsell.
Se hele sendingen nede i artikkelen Det er bestillingstørke. Gjennomføringstørke – og handlingslammelse. Drammen kommune er intet unntak. Tvert imot. Drammen kan fremstå som en versting når disse akutte behovene for bestillinger og tiltak skal gjennomføres. I sendingen ble spørsmålet stilt: Kan bygg og anlegg drive samfunnet fremover når mye annet mister fart og fremdrift? Bransjen sysselsetter en firedel innen privat sektor. En analyse fra Menon Economics viser at de største ...