Terje Stykket og Svein Ove Pettersen, fikk Næringsforeningens Hedersmerke.

12.06.2020
Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke kan tildeles medlemmer som har innlagt seg særlig fortjeneste ved sitt arbeid for foreningen og dens virksomhet. Hedersmerke tildeles første gang i forbindelse med foreningens 100-års jubileum 1. mars 1947 og tildeles senere ved feiringen av foreningens stiftelsesdag. Så langt er det kun utdelt 43 hedersmerker, før de to siste tildelingene. Bilde f.v. Svein Ove Pettersen, Terje Gundersen (styreleder i Næringsforeningen), Rune Kjølstad (daglig leder i Næringsforeningen, Terje Stykket.
Under en tilstelning i Børsen, fikk de to tildelt den høythengende æresbevisningen av styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen. Hedersmerke Næringsforeningen i Drammensregionens Hedersmerke kan tildeles medlemmer som har innlagt seg særlig fortjeneste ved sitt arbeid for foreningen og dens virksomhet. Medlemmer eller andre som har innlagt seg særlig fortjeneste for handel og næringsliv i Drammen og omliggende distrikter. Andre som dertil finnes særlig berettiget på gr...