Vi må stå i dette lenge – det fins også muligheter

14.08.2020
– Det er krevende, og det er ikke over ennå! Administrerende direktør hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, er fortsatt bekymret for konsekvensene av Covid-19. Men han ser også at krisen åpner muligheter. 27. august står han på scenen i Drammens Teater.
Virkesjefen kommer på scenen i Drammen Teater Når ekstrautgaven av konferansen Finansielle utsikter arrangeres 27. august, er Horneland blant innlederne – både for å snakke til dem som har meldt seg på konferansen fysisk og til dem som følger streamingen av innslagene på scenen i Teatret. Organisasjonen Virke organiserer handels- og tjenestenæringen. Blant de 24.000 medlemmene, er det bedrifter innen handel, kultur, helse, trening, reiseliv, hoteller og oppstartbedrifte...