Vil du være med å utgjøre en forskjell?
F.v.: Mentor Berit Bjerknes og mentorpartner Saafa Albattrawi

Vil du være med å utgjøre en forskjell?

04.12.2017
Vil du være med å utgjøre en forskjell for et menneske, samtidig som du får konkurransevridende lærdom? - Ja takk begge deler!

Internasjonale Drammen har som mål å hjelpe innvandrer ut i jobb, og vår mentorordning er et virkemiddel til dette. Hver vil vi bidra til at innvandrere med høyere utdannelse opparbeider seg nødvendig og arbeidsrelatert kunnskap og kompetanse.

 

Til dette trenger vi flere mentorer!

 

En mentor skal bidra med innsikt fra sin egen bransje og overføre kunnskap gjennom veiledning og diskusjon. Vi forventer at du møter mentorpartneren din minimum 2 timer hver måned, men du vil også få tilbud om mentorkvelder hvor man deler erfaringer og kunnskap, god oppfølging og veiledning, foredrag og et helt nytt nettverk.

 

Vi vet at dette betyr mye for den enkelte innvandrer som opplever å bli sett og tatt på alvor, men i tillegg vil vi at du som mentor skal få faglig påfyll som kan bidra til at din bedrift får konkurransefortrinn.

 

Kjenner du en spesiell bransje eller næringslivet i vår region?

Da er du hjertelig velkommen som mentor!

 

Ta kontakt med Beate Sand i Internasjonale Drammen

Mobil: 95144475

Beate.ryttersveen.sand@nfdr.no

F.v.: Mentor Berit Bjerknes og mentorpartner Saafa Albattrawi
Vil du være med å utgjøre en forskjell?
F.v.: Mentor Berit Bjerknes og mentorpartner Saafa Albattrawi