Strategisamling 2020
Deltakere på strategisamling 2020

Strategisamling 2020

13.01.2020
Næringsforeningen gjennomførte en strategisamling med sine tillitsvalgte torsdag 9.januar.

Tilstede var representanter for alle ressursgrupper tilknyttet Næringsforeningen, samt ansatte i Næringsforeningen. Oppgaven var å komme med innspill til ny strategi for Næringsforeningen kommende periode. Innledningsvis orienterte daglig leder for Næringsforeningen, Rune Kjølstad om det innledende strategiarbeidet så langt. Deretter ble det gitt en teoretisk innføring om strategiarbeid fra Fahad Awaleh, 
PhD Førsteamanuensis, USN. Deltakerne på samlingen gikk så i arbeidsgrupper hvor det ble gjennomført en workshop fasilitert av Jan-Erik Jahnsen. Resultatet fra workshop var mange gode innspill som blir tatt med videre inn i strategiarbeide hos Næringsforeningen.

Deltakere på strategisamling 2020
Strategisamling 2020
Deltakere på strategisamling 2020