Close

Hvem kan søke?

Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor fagområder som er definert av deltakerbedriftene. 

Normalt vil kun kandidater som fullfører sitt studium i søknadsåret (nyutdannede) bli vurdert. Søkere fra alle universiteter og høyskoler i Norge eller utlandet kan søke. Søkere med utdanning fra utlandet bør ha sin utdanning fra læresteder som er godkjent av Statens lånekasse i Norge.

 

Det legges vekt på at søkerne har tilknytning til Drammensregionen eller et sterkt ønske om å etablere seg her. 

Det er en forutsetning at Traineen behersker norsk på et godt nivå skriftlig og muntlig.

Hvordan søke?

Som vedlegg må følge:

 

  • CV
  • Kopi av vitnemål fra allerede fullført udanning på høyskole-/ universitetsnivå
  • Karakterutskrift for utdanning som ikke er fullført ennå
  • Kopi av vitnemål fra videregående skole
  • Evt. andre vedlegg som er relevant for søknaden
     

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Du må helst være nyutdannet de siste par årene, og ha et ønske om å lære Drammenregionens næringsliv å kjenne. Det er en fordel om du har en relasjon til vår region eller positive tanker om å etablere deg her på sikt. Du må være ivrig og lærevillig, og ha et ønske om å bidra fra dag én. Vi ønsker også at du er utadvendt og omgjengelig, og at du utviser fleksibilitet og løsningsfokus. Det er en forutsetning at deltakerne behersker norsk meget godt, både skriftlig og muntlig. I tillegg er det positivt at du er nysgjerrig og har en god porsjon integritet.

 

For mer informasjon kontakt:

Cecilie Bjørgan Brunsell, leder strategi og næringsutvikling

Tlf: 924 33 857

cecilie.brunsell@nfdr.no

Utvelgelse av kandidater

Programadministrasjonen gjennomfører utvelgelsesprosessen etter kriterier som er avtalt mellom aktørene i programmet. Etter en innledende vurdering av søkerne blir det plukket ut en gruppe som inviteres til personlig intervju med deltakerbedriftene og programadministrasjonen. Intervjuene vil finne sted i Drammen.

 

Ved vurderingen av søkerne vil en helhetsvurdering med fokus på akademiske resultater (progresjon og karakterer), eventuell arbeidslivserfaring og erfaring fra organisasjonsarbeid (elev- eller studentforeninger, andre frivillige organisasjoner og lignende), samt søkerens tilknytning til Drammensregionen bli lagt til grunn. Søkernes motivasjon for å søke programmet vil tillegges betydelig vekt.

 

Ved matchingen mellom traineene og bedriftene vil det bli lagt vekt på bedriftenes ønsker og behov for faglig og personlig kompetanse sett opp mot søkernes ønsker, kompetanse og personlige forutsetninger.