Close

Mentorordningen

Hva er mentorordningen?

Internasjonale Drammen har som mål å bidra til at det innen 2020 skal ansettes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i Drammensregionen. Et virkemiddel for å få til dette er en mentorordning der personer med tilknytning til næringslivet stiller som frivillige mentorer.

 

Mentorodningen skal støtte den enkelte jobbsøkende, mentorpartner, i arbeidet med å opparbeide seg nødvendig nettverk og bransjekunnskap, slik at vedkommende kan komme videre og ut i arbeid. Mentor bidrar med innsikt i sin egen bransje og overfører sin kunnskap gjennom veiledning og diskusjoner. 

 

Målet med mentorordningen

Det overordnede målet er å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn kommer i arbeid, men ordningen skal også bidra til å synliggjøre skjult kompetanse og få frem den betydelige ressursen som innvandrerne representerer. En ressurs som vil kunne gi et romsligere samfunn, et mer inkluderende arbeidsliv og en større verdiskapning i bedriftene om den utnyttes fullt ut.

 

Hvem kan bli mentor?

Alle som har god kjennskap til næringslivet og/eller en bestemt bransje kan bli mentorer. I mentorordningen knyttes mentorer som kjenner en bransje godt med mentorpartnere med erfaring fra samme bransje.

 

Hvem kan bli mentorpartner?

En person som har kommet til Norge i løpet av de siste årene, og som innehar høyere utdannelse. Mentorpartneren må være jobbklar og sterkt motivert for å tre inn i en fast stilling. Personen må beherske Norsk på et B1 nivå, evt meget godt Engelsk der det er hensiktismessig i bransjen.

 

Om det å være mentor

Det å være en mentor handler om det å dele av sine erfaringer, sine kunskaper og sin innsikt. Dette gjøres i møter der mentor og mentorpartner møtes som to likeverdige profesjonelle og hvor fokus er på jobbmuligheter for mentorpartner. Aktuelle temaer for samtalene kan være det å bli kjent med mentor sin bransje, forstå hvordan rekruttering foregår i denne bransjen, arbeid med nettverksbygging eller hvordan komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

 

Varighet

Mentorordingen varer i seks måneder og minimum to timer en gang i måneden. Både mentor og mentor-partner vil få oppfølging underveis i perioden. I tillgg til oppfølging fra Internasjonale Drammen og NAV/Introduksjonssenteret vil mentorene vil få tilbud om å delta på 2 erfaringsutvekslingsmøter i løpet av mentorperioden. De vil også få tilbud om kurs i mangfoldsledelse.

 

Om mangfoldsledelse

Mangfold fremmer både innovasjon og kreativitet. Bedrifter som tar mangfold og mangfoldsledelse på alvor vil oppdage at det gir økt verdiskapning og er lønnsomt. Men skal dette potensialet utløses så må bedriften være åpen for det og også lære hvordan potensialet kan utnyttes.

 

Les mer om Mentorordningen her.

 

Ønsker du å bli mentor eller mentorpartner?

Ta i så fall kontakt med Internasjonale Drammen: Natia Chkhetiani | natia.c@nfdr.no | 942 65 418