Close

Internasjonale Drammen

Internasjonale Drammen er et unikt samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i drammensregionen og det offentlige. Målet med prosjektet er å bidra til at det innen 2020 skal ansettes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i drammensregionen, og å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig. 

Mentorordningen er ett av flere virkemidler for å få til dette, der personer med tilknytning til næringslivet stiller som frivillige mentorer.

 

Når vi tør mer, utnytter vi alle ressursene og skaper bedre bedrifter.

Styringsgruppa for Internasjonale Drammen:

Terje Stykket (leder) - Stykket Holding AS - Initiativtaker, sponsor

Ivar Flaten - Sogneprest i Fjell kirke - Initiativtaker

Tor Kirkeng (nestleder) – KIWI - Sponsor

Ola Ølstad - Mester Grønn - Sponsor

Inger Anne Speilberg - NAV Buskerud - Støttepartner

Katrine Christiansen - NAV Drammen - Styremedlem

Janne Buhaug - Buskerud fylkeskommune - Støttepartner

Dag Amundsen - Drammen kommune - Støttepartner/Observatør

Rune Kjølstad – Næringsforeningen - Styremedlem

Hans Arne Odde - Godt Sagt AS - Observatør/Terje Stykket

 

Kan det være aktuelt for din bedrift å være deltager i prosjektet Internasjonale Drammen? 

 

Kontakt: Prosjektetleder Liv Gaarder-Larsen 907 81 078 / liv.gaarder-larsen@nfdr.no