Internasjonale Drammen

Internasjonale Drammen er et unikt samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i drammensregionen og det offentlige. Målet med prosjektet er å bidra til at det innen 2020 skal ansettes minst tusen arbeidsledige med innvandrerbakgrunn i drammensregionen, og å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig.