Bærekraft

Ressursgruppe bærekraft består av representanter på tvers av næringslivet i regionen. Gruppens målsetting er å bidra til økt konkurransekraft for regionens næringsliv, gjennom å kartlegge behov, skape bevissthet, forståelse og motivasjon for å skape bærekraftig vekst og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Dette skal gjennomføres ved å sanke gode ideer via møteplasser eller prosjekter.  Gruppen jobber på tvers av fagområder og har søkelys på bærekraftig vekst for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.  

Kontaktperson Næringsforeningen:

Cecilie Brunsell

Tlf:  924 33 857 - cecilie.brunsell@nfdr.no

 

Se oversikt over ressursgruppens medlemmer nederst på siden.

Medlemmer

Anders N. Dahlgren
Leder
Bedrift: HTS Maskinteknikk
Ida Guterud
Bedrift: Lindum
Magnus Gevelt
Bedrift: Partum Eiendom
Anja Ruth
Bedrift: Glitre Energi
Stein Erik Rotegård
Bedrift: PwC