Grønn Suksess - tidligere Grønn Konkurransekraft

 

Vi revitaliserer nettverket Grønn Konkurransekraft med nye ideer, nye prosjekter og med nytt navn: Grønn Suksess

Formålet med nettverket Grønn Suksess er å samle aktører fra offentlig sektor og næringsliv i Drammensregionen for å skape bevissthet og konkurransefordeler innenfor grønn omstilling, fornybar energi og bærekraftig utvikling.

 

Mål: Være en pådriver Synliggjøre Drammensregionen som bærekraftig og fremtidsrettet innenfor klima, miljø og fornybar energi

 

  • Har dere spørsmål, tips og ideer på temaer, ressurser, samlinger er det bare å ta kontakt.

 

Aktiviteter planlegges og iverksettes av en ressursgruppe bestående av sentrale aktører i regionen innen energi, bygg, transport, avfallshåndtering, landbruk, industri og offentlig sektor.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i Grønn Suksess?
Kontakt Næringsforeningen v/Dankert Freilem
Telefon: 93 23 7000 - Mail: dankert.freilem@nfdr.no

Ressursgruppen i nettverket

Pål Smits
Administrerende Direktør / CEO
Bedrift: Lindum AS
Telefon: 90 78 09 70
Raymond Johansen
Key Account Manager
Bedrift: Forbo Flooring AS
Telefon: 459 51 864
Stig Møllersen
Seksjonsleder - BYGG Drammen
Bedrift: Rambøll
Telefon: 40427521
Ingebørg Tofte
Rådgiver for miljø og samfunn
Bedrift: Lier Kommune
Telefon: 32 22 01 68
Anders Hørthe
Økobonde fra Lier
Bedrift: Hørte Gård & Buskerud Bondelag
Telefon: 901 55 644