Ressursgruppe Handel

Varehandelen er en av de dominerende næringene i vår region. Gode lokale rammebetingelser er blant faktorene som stadig blir viktigere i en næring i endring, der sterk internasjonal konkurranse og ny forbrukeradferd har gjort sitt inntog. 

 

Ressursgruppe Handel skal jobbe for å gi regionens handelsnæring gode rammebetingelser og vekstvilkår, med et bærekraftig perspektiv. Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører knyttet til regionens handelsnæring. Se oversikt over ressursgruppens medlemmer nederst på siden.

 

Ressursgruppens hovedoppgaver:

 • Jobbe for å styrke handelsnæringens rammevilkår
 • Være en stemme i dialogen med det offentlige vedr utbyggingsprosjekter som påvirker varehandelen
 • Gi innspill til aktuelle saker i media
 • Sikre relevans i utviklingen av varehandelsutdanning
 • Heve status for handelsnæringen
 • Samarbeide med ressursgruppe Logistikk, Bygg, Kompetanse og utvikling og andre relevante ressursgrupper
 • Gi innspill til relevante aktiviteter

 

Aktiviteter:

 • Frokostmøter med faglig innhold
 • Kurs
 • Studieturer
 • Nettverking

 

Ønsker du mer informasjon om ressursgruppen?
Kontakt Næringsforeningen i Drammensregionen v/Cecilie Bjørgan Brunsell
Tlf: 924 33 857 – Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no

Medlemmer

Tomas Oberg, leder
Bedrift: Los & Co Drammen
Telefon: 99 10 20 12
Marianne Mevik
Bedrift: CC Drammen og Torget Vest
Telefon: 93 48 41 20
Helle-Stine Høvås
Bedrift: Byen Vår Drammen
Telefon: 90 06 39 31
Mette Hovland
Bedrift: Hovland (tidl. Vic Svelvik)
Petter Kittelsen
Bedrift: Kawa Drammen og Dickens