Ledere

Visjon: Drammensregionen skal være en attraktiv arena for ledere og faget ledelse for alle bransjer, der nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig utvikling står i fokus.

Ressursgruppen for ledere ble stiftet 4. mai i 2010, og er nå et godt etablert nettverk med høy aktivitet. Dette er nettverket for deg som har leder- og personalansvar i en bedrift, og som ønsker å
ta aktivt del i en ledergruppe utenfor egen bedrift. Det forventes at man deltar jevnlig på møtene,
og at man gir av seg selv gjennom erfaringsutvekslinger, diskusjoner og dialog.

Nettverket møtes den første onsdagen i hver måned.

Møtene inneholder et faglig tema, diskusjoner, dialog og erfaringsutveksling, samt mingling og sosial lunsj. 

Man må tegne medlemskap i nettverket for å kunne delta.

 

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i nettverket?
Kontakt Næringsforeningen i Drammensregionen v/Cecilie Bjørgan Brunsell
Tlf: 924 33 857 – Mail: cecilie.brunsell@nfdr.no

Medlemmer

Lill Hoffmann
Bedrift: Abacus IT
Telefon: 93 00 43 06
Bjarte Røyrvik
Bedrift: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS
Telefon: 32255508
Lars Bjerke
Bedrift: COWI
Telefon: 95 40 59 61
Lena Pettersson
Bedrift: Berg-Hansen Reisebureau
Telefon: 32807750