Sirkulær Økonomi

Ressursgruppe Sirkulær økonomi består av representanter fra sentrale aktører i regionen. Gruppen har høsten 2022 arrangert Sirkulær skolen: Sirkulærskolen (nfdr.no)

Trenger du ytterligere opplysninger – eller ønsker du å være med i Ressursgruppe Sirkulær økonomi?

 

Kontakt Næringsforeningen v/Cecilie Brunsell

cecilie.brunsell@nfdr.no MOB: 92433857

 

Se lengre ned på siden for ressursgruppens medlemmer.

Medlemmer

Pål Smits
leder
Bedrift: Lindum
Pål Claudi
Bedrift: Norengros
Sylvia Piamonte Samuelsen
Bedrift: Norconsult
Kjell Gundersen
Bedrift: Strøm Gundersen
Helge Mork
Bedrift: Mork Finans
Geir Ivar Pettersen
Bedrift: Ingeniør Ivar Pettersen
Siri Carlen Dupont
Bedrift: Deloitte
Sigrid Narvestad Hungnes Swensen
Bedrift: Lier kommune
Anne Bjørg Rian
Bedrift: Øvre Eiker kommune
Ingebjørg Weselka Tofte
Bedrift: Drammen kommune
Bjørn C. Ottersen
Bedrift: Norgips
Telefon: 91 55 99 55