Bygg og anlegg – bestillingstørke!

15.06.2020
I sendingen fra Næringsforeningens LIVEstudio tirsdag 16. juni kl. 10, etterlyser vi de mange og lange bestillinger innen bygg og anlegg. Sektoren skal være driveren i trange økonomiske tider- men det synes ikke å være slik.
I sendingen får vi besøk av sentrale aktører for bransjen i vår region. Til studio kommer: Aktiv Veidrift AS – ved daglig leder Jan Ask Lervik. Ingeniør Ivar Pettersen AS – ved adm. direktør Geir Ivar Pettersen. Consolvo AS – ved daglig leder Fredrik Røtter. For kommentarer og innspill, kontakt: Rune Kjølstad, daglig leder. 900 98 002. rune.kjolstad@nfdr.noCecilie B. Brunsell. Leder strategi/næringsutviklin...