Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere

24.03.2020
Tiltak for avhjelpe bla.a. landbrukets utfordringer. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under COVID-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.
Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under COVID-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke. Sesongarbeidere med tillatelse som går ut om kort tid og som fortsatt oppholder seg i Norge, bør registrere søknad om ...