Nye regler om COVID-19 relatert sykefravær og egenmelding

23.03.2020
Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere.
Alle som må være borte fra arbeid på grunn av COVID-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Økt sykefravær i denne situasjonen kan imidlertid få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv. Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for korona-relatert sykefravær. Disse reglene vil gjelde også for fr...