Forståelsen av hvor viktig onboarding er må styrkes!

30.01.2023
Undersøkelser viser at norske virksomheter satser betydelig mindre på onboarding enn andre land. Alt for ofte gjennomføres den komplekse prosessen det er å sørge for at den nyansatte tilegner seg holdninger, ferdigheter og atferd for å fungere godt i sin nye rolle i organisasjonen, gjennom mer eller mindre tilfeldige og lite planlagte tiltak fra virksomhetens side. (Ill.foto: Pexels)
Undersøkelser viser at norske virksomheter satser betydelig mindre på onboarding enn andre land. Alt for ofte gjennomføres den komplekse prosessen det er å sørge for at den nyansatte tilegner seg holdninger, ferdigheter og atferd for å fungere godt i sin nye rolle i organisasjonen, gjennom mer eller mindre tilfeldige og lite planlagte tiltak fra virksomhetens side. Dette er et paradoks når man tenker på hvor mye tid og ressurser virksomhetene benytter på selve rekrutteringsprosessen! ...