Ny containerlinje til Drammen havn?

25.01.2023
Flere av de største vareeierne i Drammensregionen ønsker et såkalt «shortsea»-tilbud direkte til Drammen både for å spare tid, penger og miljøet. Tirsdag ble det arrangert et møte mellom store logistikkaktører og rederiet Viasea ved adm. direktør Morten Pettersen som presenterte sitt logistikktilbud. På bilde (f.v.): Havnedirektør Arne Fosen, adm. direktør Morten Pettersen i Viasea og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.
Næringsforeningens Ressursgruppe Logistikk arbeider sammen med Drammen havn for å se på muligheten for å få etablert en ny containerlinje fra en eller flere havner på kontinentet. Effektiv båtforbindelse og store miljøfordeler Flere av de største vareeierne i Drammensregionen ønsker et såkalt «shortsea»-tilbud direkte til Drammen både for å spare tid, penger og miljøet. En effektiv båtforbindelse til Drammen havn vil redusere behovet for landtransport og tid brukt i Oslo...