Guide til søknad om kontantstøtte

03.04.2020
Forslag om kompensasjonsordning til bedrifter som opplever omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Støtten skal omfatte bedrifter som opplever omsetningsfall på minst 30 %, og kan potensielt dekke opptil 90 % av uunngåelige faste utgifter. Før forslaget kan tre i kraft, må det bli godkjent både i Stortinget og av ESA.
Artikkelen er forfattet av: Karoline Nilsson Hollund, Advokat / Svenssson Nøkleby og Jakob Ulmo, Advokatfullmektig / Svensson Nøkleby. Finansminister Jan Tore Sanner uttaler i dag følgende: – Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta...