Unikt samarbeid mellom politi og næringsliv

03.04.2020
Sør-Øst politidistrikt og næringslivet i Drammensregionen har nå innledet et unikt samarbeid som blant annet skal forebygge næringslivskriminalitet. Forebyggende tiltak i forbindelse med Fjordby-utbyggingen i Lier er en del av pilot-prosjektet.
Det er Stortinget som har besluttet å sette i gang det nasjonale pilotprosjektet som skal sørge for; «styrket samhandling mellom politi og lokalsamfunn», og det er kun to av politidistriktene i Norge som er valgt ut; nærmere bestemt Arendal og Sør-Øst politidistrikt.  Sør-Øst politidistrikt valgte å starte en pilot i henholdsvis Bø/Sauherad og i Lier kommune som nå skal teste ut ulike aktiviteter i samarbeid med blant annet det lokale næringslivet. I Lier er det satt ned en...