Næringslivet samles i felles markering foran Stortinget 19. september

15.09.2022
Mandag 19. september samles Stortinget for å diskutere strømstøtte til næringslivet. Kraftprisene rammer mange bedrifter svært hardt, og en hurtig avklaring fra myndighetene om en eventuell strømstøtte er høyst påkrevet. Næringsforeningen i Drammensregionen vil være representert på markeringen førstkommende mandag, og til tross for kort varsel håper vi at du og din bedrift også vil delta.
For første gang i historien har en rekke næringsforeninger på sør-, øst-, og vestlandet, med Næringsforeningen i Stavanger-regionen i spissen, reservert Eidsvoll Plass for å gjennomføre en felles markering kl. 10.00 denne mandagen. De galopperende strømprisene er til stor bekymring i næringslivet. Vi vil derfor invitere dere til å delta på denne felles markeringen i Oslo sammen med en rekke andre bedrifter og næringsforeninger.  Uten en kompensasjonsordning til næringslivet e...